Årsmøte Nittedal IL

Allidrett, Fotball, Friidrett, Innebandy, Nittedal IL, Ski, Tennis

Årsmøte Nittedal Idrettslag
Hovedlagets årsmøte avholdes på
NIL Huset onsdag 20.mars kl 19:00
Saker som ønskes behandlet må være styret i
hende senest 2 uker før årsmøte.
Kan sendes inn til; styret@nittedalil.no
Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig
1 uke før årsmøtet på; www.nittedalil.no

Gruppenes årlige møter er:
Rekruttering; 28.02.2019 kl 20:00. NIL Huset
Fotball; 07.03.2019 kl 19:00. NIL Huset
Innebandy; 04.03.2019 kl 19:00. NIL Huset
Friidrett; 12.03.2019 kl 19:00. Arrangementshuset Sentral idrettsanlegget.

For mer info se gruppenes hjemmesider.
Vel møtt!
Styret