NIL Allidrett ønsker å gi alle barn i alderen 4-8 år et allsidig, spennende og utfordrende aktivitetstilbud som er tilpasset sesongen og barnas alder. All idrettsaktivitet skal foregå på barnas premisser, og alle barn skal inkluderes uavhengig av ambisjoner, ferdigheter og behov. Vårt mål er å skape idrettsglede og å motivere barna til videre aktivitet, uansett om det er i særidrettsgruppene i Nittedal IL eller blant de mange andre idrettstilbudene i bygda.

For de minste barna (4- og 5-åringene) har vi opplegg for allidrettsaktiviteter som legger stor vekt på lek og sansestimulering ute, i gymsal og i basseng.

For barn som går i 1. og 2. klasse tilbyr vi et mer variert opplegg i samarbeid med flere av særidrettsgruppene i Nittedal IL og andre idrettgrupper. Dette gjør oss i stand til å presentere en smakebit av flere ulike aktivitetstilbud som finnes i Nittedal.

Ønsket vårt er at barna gjennom allidretten finner «sin» idrett og fortsetter å være aktive!

Møt opp på trening, snakk med en trener/oppmann eller ring en i styret dersom du har noen spørsmål.

Vi ønsker deg, dine venner og foresatte hjertelig velkommen til påmelding, informasjon og oppstart av et nytt aktivitetsår!