Nittedal IL allidrettsgruppe for barn født i 2020 har en egen lukkede spond-gruppe med gruppekode «AURVZ». All informasjon om trenere, gruppeinndeling, treningstider, oppmøtested og utstyr vil bli kommunisert på Spond. 

Treninger
NIL Allidrett starter sesongen i uke 35 og følger skoleåret ut mai, med unntak av desember, skoleferier og høytidsdager. For 2020-kullet i NIL Allidrett vil ordinære treningsdag være onsdag. Treningstidene kan bli endret enkelte dager når vi har samarbeid med andre idrettsgrupper, eller avhengig av hallkapasitet.

Hva er Spond? 
Spond er en app som NIL Allidrett benytter for organisering av treninger.  Last ned spond app i Google Play eller App Store og legg til ditt barns gruppe ved å benytte koden over. Velg «Jeg er foresatt» og legg inn barnets navn og barnehage/skole.