Stenging av alle idrettsanlegg

Allidrett, Fotball, Friidrett, friidrett, Innebandy, Nittedal IL, Ski, Tennis

Nittedal idrettslag følger vedtak fra kommunen vedrørende bruk av idrettsanleggene våre

Oppdatert informasjon vedrørende bruk av idrettsanlegg fra Nittedal Kommune per 27.03.2020

Idrettsanleggene har allerede vært stengt for organisert trening, men det har foregått uorganiserte aktiviteter ved noen av idrettsanleggene som ikke er i tråd med føringene om smittevern som er gitt av sentrale myndigheter. For beskytte våre innbyggere mot å bli utsatt for smittefare, velger vi å stenge idrettsanleggene nå, sier fungerende ordfører Inge Solli.

Stengingen gjelder alle typer anlegg.

De sentrale føringene sier at man ikke skal være mer enn fem personer i nærheten av hverandre, og holde god avstand. Dette har vist seg vanskelig å overholde.

–Politiet har også sett at det har vært aktiviteter på idrettsanleggene som ikke er i tråd med retningslinjene, og ungdom har også i noen tilfeller blitt vist bort fra idrettsanleggene. Jeg har vært i kontakt med politiet om dette i dag, og de omtaler stengningen av idrettsanleggene som en fornuftig avgjørelse. Mange av våre nabokommuner har dessuten allerede stengt sine idrettsanlegg, sier Solli.

Tilbakemeldingene fra idrettslagene er at det har vært vanskelig å overholde retningslinjene. Ordføreren er opptatt av at alle innbyggere, unge som eldre, tar forholdsregler og følger råd og retningslinjer fra helsemyndighetene.

-Jeg oppfordrer alle til å følge retningslinjene som er gitt fra sentralt hold i disse dager. Det er utfordrende for oss alle, men det er viktig at vi står sammen i dette for at tiltakene som er satt i verk skal ha den ønskede effekten.