440 000,- til Nittedal IL fra Gjensidigestiftelsen!

Allidrett, Fotball, Friidrett, friidrett, Innebandy, Nittedal IL, Ski, Tennis

Dagen etter at Sparebankstiftelsen støttet klubben med 500 000,-, fulgte Gjensidigestiftelsen etter og ga i går Nittedal IL totalt 440 000,-.

Ordfører Hilde Thorkildsen inviterte Sverre Torjuul (Leder), Geir Skari (Markedsgruppa ski) og Jørgen Klem (daglig leder) til møte på Rådhuset. Tema var mandagens kommunestyret. Men Thorkildsen lurte oss og satte oss helt ut på sidelinjen, da hun presenterte Hege Merete Haug fra Gjensidigestiftelsen. Haug presenterte seg og tok plutselig frem to tildelingsbevis til Nittedal IL:
• 140 000,- til innkjøp av ny scooter til skigruppa
• 300 000,- til «Bua-prosjektet». Dette prosjektet skal settes i gang i løpet av 2019 og vil ha sine lokaler i kjelleren på NIL-huset. Bua er ment som en utlånsordning av utstyr for alle i bygda. Her kan alle låne utstyr gratis.
På vegne av Nittedal IL retter vi en stor takk til Gjensidigestiftelse. Disse pengene kommer meget godt med i vårt arbeid.

Nok en fin dag for Nittedal IL. Her blir tildelingsbevisene delt ut. Fra venstre: Finn Christian Brevig (Rådmann), Sverre Torjuul (Leder NIL), Hege Merete Haug (Gjensidigestiftelsen), Hilde Thorkildsen (Ordfører), Geir Skari (Marked skigruppa) og Jørgen Klem (daglig leder NIL). 

Men det er flere gode nyheter for Nittedal IL etter mandagens kommunestyremøte. Følgende ble vedtatt:
• Kommunen tar omreguleringen av Sagerud.
• Kommunen bevilger tre millioner til Lurslia (undergang toget).
• Det er vedtatt at det skal bygges tribune på langsiden i Rotneshallen når ungdomsskolen står ferdig.

– Pengene vi fikk av GjensidigeStiftelsen i går og SparebankStiftelsen tidligere denne uken sikrer at vi får en godt vedlikeholdt maskinpark for alle gruppene. I tillegg fikk vi kr. 300 000 som hjelper oss raskt i gang med utlånsprosjektet BUA på NIL huset, sammen med kommunen. Dette vil bli en utlånssentral som vil gi barn og unge i bygda mulighet til å låne utstyr for å prøve ut forskjellige aktiviteter. Dette, sammen med positive vedtak på mandagens kommunestyremøte, gjør at vi er kjempefornøyd med den entusiasmen som stiftelsene, sammen med Ordførere og Rådmann viser for idretten og frivilligheten i bygda, sier en svært fornøyd leder i Nittedal IL, Sverre Torjuul.

Heia Nittedal IL!