Nittedal IL i gang med virksomhetsplanen

Allidrett, Fotball, Friidrett, Innebandy, Nittedal IL, Ski, Tennis

Lørdag 20.oktober gikk startskuddet for Nittedal IL og arbeidet med å utarbeide ny virksomhetsplan for perioden 2019 – 2023. Planen skal legges frem på årsmøtet i 2019.

Skihytta var samlingsstedet og følgende representanter fra klubben var til stede:
Ingrid Tveit (Nestleder/Organisasjonsleder)
Jørgen Klem (Daglig leder)
Kristian Bjerke (Anleggsansvarlig)
Hanne Tangen Nilsen (Leder friidrett)
Meike Hesselink (Friidrett/Sportslig leder)
Jan Magnar Ingebrigtsli (Leder innebandy)
Ellen Brevik (NIL-rekruttering)
Bård Wæhle (Leder ski)
Knut Nystad (Sportslig ski)
Arne Johan Valen-Sendstad (Trener ski/Ex marked i hovedstyret)
Finn Ove Søfting (fotball/Vara i hovedstyret)
Petter Moseby (Dugnadansvarlig fotball)
Hanne Staff (Trener ski/Nittedal orientering)
Evy Stavik (NIL-klubben)

Kathrine Strand Hammond fra Akershus idrettskrets ledet hele prosessen.

Det ble en vellykket og interessant dag med en engasjert forsamling. Kathrine startet dagen med at deltakerne fikk love til å drømme litt. Tre grupper jobbet med tema «Drømmeklubben» og lagde avisoverskrifter – som kanskje vi kan se i fremtiden? Her var det mange gode forslag.

Etter lunsj fortsatte gruppearbeidet og det ble fokus på idrettslagets visjon, verdier og virksomhetsidè. Vi diskuterte hovedmål og delmål, innsatsområder, suksesskriterier og virkemidler og deltakerne fikk selv sette karakter (1-10) på vårt organisasjonshjul – slik de oppfattet det per dags dato.

Idrettslagets virksomhetsplan skal skape identitet, bidra til en felles kultur, og forståelse av hva og hvem idrettslaget er til for.

Det er nå satt av tre onsdager 31.okt, 14.nov og 28.nov kl.18-21til videre arbeid med prosessen. Parallelt med arbeidet med ny virksomhetsplan er det vedtatt at vi skal ha to arbeidsgrupper som skal jobbe med henholdsvis ”En helhetlig sportslig profil for NIL” og ”Felles retningslinjer for dugnadsarbeid i NIL”.

Har du tanker og meninger om dette vil vi gjerne at du blir med i dette arbeidet. Ta kontakt med lederne i de enkelte gruppene, daglig leder Jørgen Klem eller organisasjonsansvarlig Ingrid Tveit.
Nittedal IL ønsker gjerne at yngre medlemmer blir med i denne prosessen!