Dugnad lørdag 5. mai og søndag 6. mai

Tennis

Vi har årets første dugnad på tennisanlegget lørdag 5. mai kl.11:00 og søndag 6. mai kl.13:00

Vi oppfordrer alle medlemmer å møte opp, jo flere vi er desto fortere blir banene klare.

Følgende oppgaver må gjøres:

Plukke søppel rundt om på anlegget.
Rake løv langs gangveien og vollen mot elva. Trilles inn i skogen mot Maxbo.
Samle alle plankebitene også det som ligger i tujaen og legge dem på sørsiden av grusdeponiet.
Se om det er noe å kaste av det gamle utstyret oppå hemsen i garasjen. Det som skal kastes legges sammen med plankebitene.
Det ligger en del døde trær rundt om på området. Legges inn i skogen mot Maxbo.
Krakkene på terrassen bør kanskje vaskes. Ser ganske bra ut etter at de ble beiset i fjor.
Ta bort lemmene foran vinduene. Spikerne tas ut og lemmene settes under tak ved inngangen til peisestua.

Det er nå anledning til å gå ut på banene.
Rake løv, ta bort ugress og mose. Trilles inn i skogen mot Maxbo.
Koble på vannet til utebanene og legge ut vannslangene.
Ta bort hellene og legge dem på plass der krakkene står.
Krakkene vaskes og settes på plass.
Løs grus langs sidene på banene tas bort og trilles inn i skogen mot Maxbo.
Valse ned linjene, eventuelt skifte ut dårlige linjer.
Legge på noe ny grus på bane 1 og bane 3.
Deretter valsing, valsing, valsing………..
Forsyne oss med bensin…. Fylle opp de to kannene i garasjen.
Sette opp nett.
Sette ut nye søppelbøtter, linjekoster, nettstolper …..

Har vi været med oss er vi kanskje ferdig med utebanene til de første lagkampene. (22.mai) OPTIMIST, sier dugnadsansvarlig Bjarne Nyhagen.