NIL 100 år i 2016!

Allidrett, Fotball, Friidrett, Innebandy, Nittedal IL, Ski, Tennis

Nittedal IL fyller 100 år i 2016, og vi planlegger å markere dette med stil gjennom året.
Det er nedsatt en jubileumskomité som skal jobbe med å komme opp med gode ideer til arrangementer, og denne komité består av medlemmer fra alle gruppene.
Hvis det er noen som har innspill til arrangement, så kan dette sendes på epost til marked@nittedalil.no.

Foreløpig er den 30.januar satt av for en jubileumsfest for de som har et verv i NIL (ledere, trenere, komitéer osv).
Derfor anbefales det at dere noterer dere denne dato allerede nå!

Det planlegges også et større arrangement for alle medlemmer i NIL på forsommeren. Vi kommer her tilbake med mer info og aktuell dato.