Årsmøte i NIL Hovedlag 20.april kl.19.00

Allidrett, Fotball, Friidrett, Innebandy, Nittedal IL, Ski, Tennis

Saksliste årsmøte i Nittedal Idrettslag:

1:   KONSTITUERING

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av saksliste
  • Valg av dirigent
  • Valg av referenter
  • Valg av tellekorps
  • Valg av to til å underskrive protokollen

2.   UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER
3:   PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS INNSTILLING
4:   IDRETTSLAGETS OG GRUPPENES ÅRSMELDINGER
5:   IDRETTSLAGETS REGNSKAP I REVIDERT STAND
6:   RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN
7:   SAKER TIL BEHANDLING:
7.1 Fastsettelse av medlemskontingent
7.2 Budsjett
7.3 Revisor
7.4 Idrettslagets organisasjonsplan
7.5 Langtidsplan anlegg
7.6 Innkomne forslag
8:   VALG

Lenke til Saksdokumenter og Årsmeldinger