Bli blodgiver!

Allidrett, Fotball, Friidrett, Innebandy, Nittedal IL, Ski, Tennis

NIL støtter Blodbanken på AHUS.

Blodbanken Ahus trenger flere nye blodgivere til våre tappesteder.

 • Ahus Lørenskog (Nordbyhagen)
 • Ahus Lillestrøm  (helsebygget)
 • Ahus Jessheim (Gystad Myrveien 86)
 • Ahus Ski (Ski sykehus) Vardåsveien 3
 • Blodbussen se vår hjemmeside for info

For mer info www.ahus.no/blodbanken  tlf 67961200 tast 1

www.facebook.no/blodbankenahus
www.GiBlod.no

Hvem har behov for mitt blod?

 • Fødende og nyfødte barn
 • Brannskadde og traumer (trafikkulykker)
 • Operasjoner (planlagte og akutte). Planlagte kan ikke starte uten at blodbanken har blod.
 • Kreft. Spesielt blodkreft (storforbrukere)
 • For å motvirke mange kroniske sykdommer.
 • Du trenger blod så lenge du lever.

Blodbanken trenger frivillige blodgivere for å hjelpe pasientene – trygghet for både den som gir og den som mottar.