Velkommen til årsmøte 2021!

Allidrett, Fotball, Friidrett, Innebandy, Ishockey og skøytesport, Nittedal IL, Ski

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Nittedal IL. Årsmøtet avholdes 24.mars 2021 kl.19.00.

På grunn av Covid-19 gjennomføres årsmøte digitalt. Påmelding sendes til post@nittedalil.no

Dere vil da få en link til møte.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 23.mars kl.19.00.

Medlemskontigent for 2021 til Nittedal IL må være betalt for å kunne delta på møte.

Her kan dere lese årsberetningene fra 2020.

Hovedlagets årsberetning 2020

NIL Fotball årsberetning for 2020

NIL Innebandy årsberetning 2020

NIL Ski årsberetning 2020

NIL Friidrett årsberetning 2020

NIL Tennis årsberetning 2020

NIL Allidrett årsberetning 2020

NIL Hockey og skøytegruppe årsberetning 2020

Årsberetning kontrollkomiteen for 2020

Nittedal IL – Resultatregnskap 2020

Innstilling til Årsmøtet, Hovedstyret i NIL 2021

Agenda:

1 KONSTITUERING

– Godkjenning av innkalling

– Godkjenning av saksliste

– Valg av dirigent

– Valg av referenter

– Valg av tellekorps

– Valg av to til å underskrive protokollen

2. INFORMASJON FRA LOV- OG UTMERKELSESKOMITEEN OG UTDELING AV STIPEND OG   UTMERKELSER

3: PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS INNSTILLING

4: IDRETTSLAGETS OG GRUPPENES ÅRSMELDINGER

5: IDRETTSLAGETS REGNSKAP I REVIDERT STAND

6: RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN

7: SAKER TIL BEHANDLING:

7.1 Fastsettelse av medlemskontingent

7.2 Revisors beretning

7.3 Innkomne forslag

8: VALG

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Nittedal IL