Nye treningsavgifter i NIL fra 2021

Allidrett, Fotball, Friidrett, friidrett, Innebandy, Ishockey og skøytesport, Nittedal IL, Ski

NIL har i alle år ligget lavt med sine treningsavgifter og jobber fortsatt for å holde de på et rimelig nivå. Dessverre har det med årene blitt mer kostbart å drive et stort breddeidrettslag.

Dette skyldes blant annet mindre dugnadsinnsats, flere betalte ressurser og økte kostnader knyttet til investering og vedlikehold av anlegg. Det stilles også høyere krav til kompetanse hos trenere fra både utøvere, foreldre og forbund, hvilket igjen medfører høyere kostnader ved økt utdanning og flere betalte trenere.

For å sikre at vi har en rimelig utvikling på treningsavgifter har vi gjort sammenligning mot andre sammenlignbare idrettslag, og vi har sett på hvordan de yngre utøverne bruker felles tilbud på tvers av gruppene.
Vi har besluttet å viderefører felles treningsavgift som i dag for 6-7 åringer, men justerer denne til kr. 1.400,- per år. Treningsavgift for 4-5 åringer vil være kr. 700,-. Felles treningsavgift innebærer at barna kan delta i så mange idretter de ønsker. Når barna starter i 3.klasse (våren 2. klasse for eks. Fotball og Friidrett) og det året de fyller 8 år, vil felles treningsavgift bortfalle og de betaler treningsavgift til den eller de gruppene de er aktive i. Treningsavgifter sendes ut i begynnelsen av sesongen for den aktuelle idretten.

I tillegg må alle medlemmer av NIL som tidligere betale medlemsavgift for å kunne trene. Denne kommer i tillegg til treningsavgift og faktureres i begynnelsen av året.

Målet til Nittedal IL er å ha med flest mulig, lengst mulig. Endrede treningsavgifter skal ikke være årsak til at noen ikke har råd til å delta. Vi minner derfor om at vi har en ordning for de som sliter økonomisk som kan få hjelp/bistand for å sikre deltakelse for alle.

Vi tror og håper på forståelse for endringene i årets treningsavgifter og gleder oss over alle de aktive barn og unge som opplever glede og utvikling gjennom deltagelse i idrettslaget vårt.