NOAH Engadalen støtter fire idrettslag i Nittedal

Allidrett, Fotball, Friidrett, friidrett, Innebandy, Ishockey og skøytesport, Nittedal IL, Ski

NOAH Engadalen ble etablert i 2019. Selskapet mottar jord- og leirmasser fra utbyggingsprosjekter i Oslo-regionen. Massene benyttes til å re-etablere nytt areal som i framtiden skal benyttes til næringsvirksomhet.

Styret i NOAH Engadalen AS har valgt å gi 50.000 i støtte til hvert av de fire idrettslagene i kommunen, totalt 200.000 kroner.

–             NOAH bidrar i alle lokalsamfunnene der vi har drift og er opptatt av å ta samfunnsansvar. Her i Nittedal er vi en ny aktør. Vi opplever at idretten står sterkt, og involverer og inkluderer mange barn og unge. Derfor går gaven i år til idretten, sier Egil Solheim, daglig leder i NOAH Engadalen AS.

Det innebærer at Nittedal Idrettslag, Hakadal Idrettslag, Varpe ballklubb og Gjelleråsen idrettsforening får midler. Til sammen aktiviserer lagene omtrent 5.500 barn og unge.

–             Det er hyggelig å kunne dele noe av overskuddet vårt med frivilligheten. De fire idrettslagene i kommunen gjør en fantastisk innsats for barn og unge – og for folkehelsen – gjennom året, sier styreleder i NOAH Engadalen Nils Thomas Fearnley.

NOAH Engadalen eies av 50/50 av NOAH AS og Aas gård/Fearnely-familien.

Egil Solheim i NOAH understreker at selskapet tar samfunnsansvar ved å sikre miljømessig god håndtering av gravemasser fra byggeprosjekter i Oslo regionen. Samtidig er mottaket etablert med egen rensepark som skal sikre at elvesystemet nedstøms anlegget oppnår en forbedret økologisk tilstand.

Les mer på:https://www.noah.no/engadalen/

–          Vi setter utrolig pris på denne julegaven og dette kommer meget godt med. Det er ekstra hyggelige når lokale bedrifter støtter idrettslagene. Vi retter en stor takk til Fearnley-familien og NOAH AS, forteller en fornøyd daglig leder i Nittedal IL, Jørgen Klem.

JULEGAVE: Gaven fra NOAH Engadalen kom som en hyggelig overraskelse før jul og vil garantert bli brukt til aktivitet i klubben. Bildet ble tatt under sjekkoverrekkelsen i brakka på anlegget 18. desember.