Nittedal Idrettslag kaller inn til ekstraordinært årsmøte.

Allidrett, Fotball, Friidrett, friidrett, Nittedal IL, Ski

Nittedal Idrettslag kaller inn til ekstraordinært årsmøte.
NIL Huset, Torsdag 28.november klokken 1900.
Agenda:
• Endring NILs lover §15 pkt 11b
• Valg av Nestleder og Sportslig leder
• Valg av leder i valgkomiteen.