Sakspapirer til årlig møte for innebandygruppa

Innebandy

Det vises til tidligere utsendt innkalling til årlig møte. Innebandygruppa i Nittedal IL – Nittedal Wolves inviterer til årlig møte 11. mars kl 18:30 på NIL huset.

Årlig møte er en av de beste arenaene for å få innsikt i innebandygruppa sitt arbeid og påvirke innebandygruppa sin kurs videre.

Velkommen!

Agenda og sakspapirer

1. Konstituering
a. Godkjenne de stemmeberettigede
b. Godkjenne innkallingen, Saksliste Årligmøte 2023 og forretningsorden
c. Velge dirigent og referent

2. Behandle innebandygruppas Årsberetning Nittedal Wolves 2023

3. Behandle innebandygruppas Regnskap 2023

4. Fastsette innebandygruppas Budsjett 2024

5. Fastsette Treningsavgift 2024_2025

6. Behandle Innsendte saker 2023

7. Foreta følgende Valg:
a. Leder
b. Styremedlem og varamedlem
c. Representanter til ting og møterideorganisasjonsledd
idrettslaget har representasjonsrett
d. Valgkomite for neste årsmøte