Praktisk informasjon rundt lisens, medlemsskap og treningsavgift

Innebandy

Mange av dere har nå fått en mail vedrørende lisens fra Bandyforbundet. Hver eneste sesong er det mange spørsmål rundt lisens, treningsavgift og medlemskap. Så her kommer en oppsummering rundt tema.

Det er verdt å merke seg at lisensen fra i fjor gjelder frem til 1/9-2023. Det betyr at etter 1/9 er spilleren ikke forsikret.

KOSTNADENE FOR Å SPILLE INNEBANDY ER 3 DELT.
Medlemskap i NIL – Dette ble fakturert i vinter/vår. Er felles for alle grupper. Alle som spiller innebandy MÅ være medlemmer av NIL. Dette gjelder også trenere og lagledere. Medlemskapet koster pt 400 kroner.

Treningsavgift – Dette er avgiften til innebandygruppa, går til å dekke utstyr, drakter, dommerutgifter osv. Den faktureres i løpet av høsten. Alle som skal trene og/eller spille kamper må betale treningsavgift.

Treningsavgift for 2022/23 sesongen
*Født 2016 eller yngre – Felles treningsavgift for hele NIL. Faktureres av NIL
*Født 2015 – 2013 – 700,-
*Født 2011 – 2012 – 900,-
*Født 2010 til 18 år – 1650,-
*Senior dame/herrer – 2000,-
*Foreldreinnebandy/Raksha – 950,- (Uten kamptilbud)

Lisens – Alle som skal spille kamp må ha løst lisens. Ingen lisens = ingen kamp.

Mer info om lisens
Forskjellen på grunnlisens og utvidet lisens er forsikringen, i all hovedsak dekningsgrad og tid til behandling. Om dere velger grunnlisens eller utvidet lisens er opp til dere å vurdere. Dere må selv passe på å betale rett beløp.

Rett beløp og mer info finner du på Bandyforbundet sine sider: Her

Oversikten i linken over gir noe rom for tolkning. Her følger noen presiseringer:

*«Spillerlisens for spillere i laveste krets/regionale serier» gjelder for Damer 1 og damer 2, Old Girls, Veteran og herrelag i 5.divisjon. Herrelag i 3.divisjon vil trenge «Spillerlisens for øvrige seniorserier». Juniorer som spiller i seniorserier må betale lisens etter hvilken seniorserie de spille i. Det holder med en lisens.

*I aldersbestemte serier løses lisens etter når spilleren er født uavhengig av om de spillere i eldre serier (ikke senior serier).

*For de som skal delta på det nye tilbudet med 3v3-turnering må ha løst lisens. Enten en vanlig serielisens eller en «Turneringslisens».

Er det noen som ikke har mottatt mail for å betale lisens, ta kontakt med lagleder.

*Denne informasjonen gjelder kun for spillere i seriespill og aktivitetsserie. Frem til den datoen de fyller 13 årer er de dekket av Barneidretts- og klubbforsikring (men de må løse lisens for aktivitetsserie). Du kan lese mer om på Bandyforbundet sine sider: Her

Alt i alt, tror vi innebandy er av de billigste organiserte idretten Nittedal. Om det er noen som er i en økonomisk situasjon som gjør at disse kostnadene er vanskelig å håndtere, ta kontakt med post@nittedalwolves.no så finner vi en løsning. Behandles konfidensielt

#alleskalmed