Innkalling til årlig møte 3. mars og sakspapirer

Innebandy

Det vises til tidligere utsendt innkalling til årlig møte. Innebandygruppa i Nittedal IL – Nittedal Wolves inviterer til årlig møte 3. mars kl 19:00. Møtet vil gjennomføres digitalt. Se under for detaljer for oppkobling. Årligmøte er en av de beste arenaene for å få innsikt i innebandygruppa sitt arbeid og påvirke innebandygruppa sin kurs videre. Alle medlemmer av innebandygruppa over 16 år som har betalt medlemskap til Nittedal IL er velkomne og har stemme og forslagsrett. Foreldre er også hjertelig velkomne. Foreldre som ikke er medlemmer i innebandygruppa har kun talerett.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle innebandygruppas årsberetning 2020
5. Behandle innebandygruppas regnskap 2020
6. Behandle innebandygruppas budsjett for 2021
7. Behandle forslag og saker
8. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) Styremedlem og varamedlem
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
d) Valgkomite for neste årsmøte

Minner om at fristen for innkomne saker er 23. Februar. Sendes til innebandygruppa sin leder Lars Dahl Friestad (lars@nittedalwolves.no).

Sakspapirer:
Årsberetning Nittedal Wolves 2020
Regnskap 2020 – NIL Innebandy
Budsjett – NIL innebandygruppa 2021
Innsendte saker
Valg

*Regnskap for 2020 og Budsjett for 2021 vil bli tilgjengeliggjort her nærmere årsmøtet evnt på møtet.

Praktisk informasjon om gjennomføringen
*Møtet vil gjennomføres digital på Zoom. Det vil være et venterom, du vil snart slippes inn.
*Linken vil åpne 15 minutter før slik at en kan teste oppkoblingen.
*Det anbefales å koble seg opp med PC
Link til møtet: https://us02web.zoom.us/j/89181903747?pwd=Wmd4Q3phWDc4UElsL2Q2Z1FyTHp0QT09
Meeting ID: 891 8190 3747 Passcode: 192288
*Alternativt om du har problemer med tilkobling med PC kan du ringe inn med telefon (men da får du naturlig nok ikke tilgang til hva som deles på skjerm).
One tap mobile +4723960588,,89181903747#
Eventuelt ring +47 2396 0588 Meeting ID: 891 8190 3747 Passcode: 192288

Minner om god praksis for digitale møter
*Sørg for at du er registert med fullt navn i Zoom
*Mute mikronfonen
*Skru av kamera
*Be om ordet ved å skrive i chatten. Når du har fått ordet av ordstyrer, unmute mikrofonen og skru på kamera (frivillig)
*Ved behov for avstemming vil det gjennomføres i chatten

Mvh
Styret i Nittedal IL – Innebandy