Følg Nittedal Wolves på Facebook

Innebandy

Nittedal Wolves-gruppa er Facebokkgruppe for hele Nittedal Wolves, her finner du informasjon, bilder, arrangementer, kampreferater og nyheter som går på tvers av alle lagene. Denne gruppa er for alle medlemmer, spillere, foreldre og andre interesserte.

Alle lagene har egne lukkede Facebookgrupper.