Følg Nittedal Wolves på Facebook

Innebandy

Minner om at Nittedal Wolves også er på Facebook.

Gruppa heter: Nittedal Wolves 

Gruppa er for alle medlemmer, spillere, foreldre og andre som er interessert i Nittedal Wolves.

De fleste av lagene har sine egne lukkede Facebook-grupper for informasjon på lagnivå.