Påmeldingen til NIL Allidrett sesongen 2020-2021 er nå stengt…

Allidrett

Påmeldingen til NIL Allidrett sesongen 2020-2021 er nå stengt.
Ta kontakt med NIL Allidrett direkte dersom du har spørsmål om ledig plass.
Epost: allidrett@nittedalil.no

Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i gymsal, i skogen, på sletta, på snø, på is og i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.

Treningsdager og treningstider
Sesongen starter i uke 36 og følger skoleåret fra september 2020 og ut mai 2021, med unntak av desember, ferier og høytidsdager. Denne sesongen har vi følgende vanlige* treningsdager og -tider for barnekullene i NIL Allidrett:

2013: mandager kl 1815-1900, oppstart 31. august

2014: onsdager kl 1815-1900, oppstart 2. september

2015: mandager kl 1715-1800, oppstart 31. august

2016: onsdager kl 1715-1800, oppstart 2. september

*) Når vi har svømming i Rotnesbadet/Libadet og ved aktiviteter i samarbeid med andre idrettsgrupper, kan treningstidene bli endret. Endringer grunnet smittevernhensyn kan også bli aktuelt. Informasjon om slike endringer vil sendes ut på barnekullenes lukkede Facebook-grupper.

Påmelding
Barn som vil delta på allidretten må bli medlem i Nittedal IL og bli meldt inn på riktig barnekull i NIL Allidrett.

Det er et begrenset antall plasser, så meld deg på så fort som mulig!
Husk å føre opp barnets barnehage/skole på påmeldingsskjemaet så allidretten får informasjon om barnets tilhørighet/kohort.

Velkommen til allidretten! 🙂