OBS! Skal du melde ditt barn inn i f.eks fotball, friidrett etc. sjekk om han/hun allerede er medlem i NIL!

Bli medlem i Nittedal Idrettslag og støtt vårt arbeid for barn og ungdom i ditt nærmiljø.
Medlemsavgift i NIL er:
kr 390,- for alder 7 – 99 år
kr 195,- for alder 0 – 6 år

Vi har en felles treningsavgift for de yngste:
Kr 660,- for alder 0 – 6 år
Kr 1100,- for alder 7 – 10 år
PS. Unntak her for tennis, som kjører kurs med innleide instruktører.

Denne avgiften er felles for alle grenene (bortsett fra tennis), og de kan da delta på alle gruppenes aktiviteter.
Fra 11 år og oppover er det den enkelte gruppe som da fakturerer sin treningsavgift.

OBS! Skal du melde ditt barn inn i f.eks fotball, sjekk om han/hun allerede er medlem i NIL! Har de vært med i Allidrett etc så er de medlem. Skal de f.eks begynne med fotball, ta kontakt med en trener/lagleder slik at de kan legge inn barnet i fotball og på riktig lag.
IKKE meld de inn her da.