Vi trenger lagledere!

E-sport

Vi er avhengige av deg som foreldre og lagleder!

Som nystartet lag innen E-sport, i en forholdsvis ny gren her i Norge, er vi helt avhengige av foreldres hjelp for å få ting til å gå rundt for å kunne drive forsvarlige trenings-samlinger.

Foresatte som har barn og unge på laget vil derfor bli satt opp på en rullerende vaktliste for lagledere. Denne administreres av ansvarlig for laglederne: Vedkommende har ansvaret for administrative oppgaver rundt lagene, sammen med arbeidsleder for lagene.

Kan du ikke stille som lagleder dagen du er satt opp, er det ditt ansvar for å si ifra i god tid og høre med nestemann som står oppført på liste, om dere evt. kan bytte.

Lagleder-ansvarlig: Morten Jærnes – e-post: morten@jarnaes.no