Vi trenger lagledere!

E-sport

Vi er avhengige av dere som foreldre!

Som nystartet lag innen E-sport, i en forholdsvis ny gren her i Norge, er vi helt avhengige av foreldres hjelp for å få ting til å gå rundt for å kunne drive forsvarlig. Ønsker du å delta mer aktivt inn i gruppa? Ta kontakt med Foreldreansvarlig: Morten Jærnes – e-post: morten@jarnaes.no