Besøksadresse: Kvernstuveien 5, 1482 Nittedal.

Postadresse: Boks 75, 1486 Nittedal.

Mail: esport@nittedalil.no


Ledergruppen i FYR E-sport:

Patrick Alexander Digre Tørresvold – Gruppeleder

Erik Landsem – Nestleder, SOME og driftsansvarlig

Berit Landsem – Administrasjon og økonomi

Morten Jarnæs – Foreldrekontakt

Richard Armstrong Reitan – Sportslig leder