FYR NIL E-Sport

E-sport

FYR NIL E-Sport

FYR NIL er en nystartet e-sportklubb under paraplyen til Nittedal IL og holder til i klubbhuset til NIL på Bjertnes/Rotnes. Vårt mål er å skape en trygg og sosial arena for barn og unge som ønsker å utvikle seg innen sporten. FYR NIL skal være et aktivt alternativ til de klassiske sportsgrenene med fokus på inkludering og stor takhøyde.

Vi har starter påmelding for høsten 2023 mandag 28. august, og inviterer til Åpen Dag søndag 3. sept 2023.  Vi fortsetter med Fortnite og Overwatch. Vi starter gjerne opp igjen Valorant hvis interesse. Med dette håper vi med de ressursene vi har å dekke spillutviklingen fra en spiller er 10 år til 18 år.

For å bygge ut tilbudet leter vi hele tiden etter trenere og vi har plass til flere spillere! Send oss en mail da vel!

******************************************************************************************

Treningstilbud 2023

Fortnite Advance: Mandag 17-19  Trener Simen (hvis stor pågang flyttes tiden til 19-21 mandager)

* Fortnite Advanced vil spisse treningene sine i større grad mot turneringer i E-sport Alliansen. Dette er for de mest dedikerte spillerne og som holder et høyt nivå. Spillerne må beregne hjemmetrening. Ønsker trene sammen irl som lag, så kan de også bruke FYR lokalene etter avtale.

* Spill aldersgrense: 13 år / spillende aldersgrense: 12 år

Fortnite Battle: Tirsdag 17-19 Midlertidig trener Simen

* Intro til E-sport via Fortnite Battle. For de som er nybegynnere eller har spilt litt Fortnite før.

*  Delta på noen turneringer i slutten av semesteret i E-sport Alliansen og LAN. Må beregne noe enkel hjemmetrening.

* Spillerne kan søke seg over til Fortnite Advance etter å ha gjennomført ett semester, men det skjer i samråd med begge trenerne. Det er også mulig å bytte til Overwatch etter 1 semester med Fornite Battle. Forbehold om tilgjengelige plasser.

* Spill aldersgrense: 13 år / spillende aldersgrense: 10 år

Overwatch 2 Battle (Lagspill): Mandager 19-21  Trener Eivind (rom 2) 

* Hovedmål er her å bygge et tett lag fra bunnen av. Delta på noen treningskamper og turneringer i E-sport Alliansen.

* Gradvis bygge flere lag, og utvikle et Overwatch Advanced våren 2024. Spillerne må beregne hjemmetrening.

* Overwatch – Spill aldersgrense: 12 år / FYR spillende aldersgrense: 12 år (på grunn av spillets karakter og kompleksitet)

_______________________

Valorant Advanced (Lagspill):  (PER NÅ IKKE AKTIVT. Ta kontakt hvis interesse)

*Målet er å delta i flere turneringer i Esport Alliansen og spisse treningene inn mot disse.
*Vi tilbyr dessverre ikke Valorant Basic (nybegynner) pga mangel på trenerressurser, så om man ønsker å begynne på Valorant, så er erfaring fra spillet en forutsetning.

* Valorant – Spill aldersgrense: 16 år / spillende aldersgrense: 13 år

NB! Spillende aldersgrense trenger foresattes skriftlige samtykke. 

_______________________

Hvor melder jeg meg på?
TRYKK HER

_______________________

Verdier

Alle skal med!
Gi tilbud uten alltid å fokusere på prestasjoner og plasseringer, men gleden det gir å spille i et lag og kjenne lagets samhold.

Utvikling!
I samarbeid med dedikerte e-sport trenere legger vi til rette for et miljø der alle kan trene og utvikle seg ut ifra egne forutsetninger i et godt trenings- og utviklingsmiljø. Barna vil få et tilbud for å utvikle seg, oppleve mestring og anerkjennelse for egne prestasjoner uavhengig av nivå.
Vi legger også vekt på viktigheten av fysisk aktivitet, da selve treningssituasjonen ellers er stillesittende.

Satse!
Om noen barn ønsker å satse og konkurrere med de beste nasjonalt og internasjonalt, skal klubben legge til rette for dette. Vi vil tilrettelegge for at barna finner strategier for å skape gode spillmiljøer, både på e-sporten og på hjemmebane.

Utstyr
Selve spilltreningen foregår i klubbhuset til NIL hvor man får tildelt en PC-stasjon.
Det er mulig å ta med egen mus, tastatur og headset. Hvis man ikke har dette kan man låne av laget.

Spørsmål & svar

Hvem kan melde seg på?
Barn og ungdom fra 10 år og oppover. Se ellers tilbud.

NB! På grunn av forventet stor pågang og få trenerressurser må vi forbeholde oss retten til å prioritere de barna og ungdommen som faller noe utenfor de klassiske sportsgrenene, men viser stor interesse for gaming.

Hvor melder jeg meg på?
TRYKK HER

Hvordan og hvor foregår treningen?

*Alle treningene foregår på klubbhuset til NIL – Kvernstuveien 9.
*Treningslengde: 2 t

Hva koster dette?
F.o.m august 2023 er medlemskontigent til NIL på kr 400 og treningsavgift kr 1350 per halvår som går direkte til FYR E-sport påløpe.

Kniper det økonomisk?
Vi ønsker at alle barn i bygda skal ha muligheten til å delta uansett bakgrunn. Har du et barn som har veldig lyst å være med, men du kjenner på en utfordrende økonomisk situasjon? Da kan dere henvende dere til daglig leder i NIL, Magnus Arnesen email: dagligleder@nittedalil.no om mulig fritak av treningsavgift. Alt behandles konfidensielt. NIL vil da få kompensert dette av kommunens aktivitetsfond. Vi ønsker ikke at økonomi skal være et hinder for deltakelse.

Hva forventes av foreldre?
Alle må bidra! Det være seg dugnad, foreldrevakter, organsiering av LAN-parties osv, kjøring av spillere osv. For å gi spillerne et best mulig tilbud er vi helt avhengige av engasjement fra nettopp dere foreldre. Dere vil få tildelt spesifikk informasjon når foreldrehjelp behøves i form av oppgavelister/vaktlister. Kan du ikke stille har du/dere selv ansvaret å få byttet vakt/oppgaver med andre.

Har du andre spørsmål, kan du kontakte oss på esport@nittedalil.no

Hilde Drange, FYR Leder
Mob: 40202060
E-mail: hildevondrange@gmail.com