NIL Allidrett sesongen 2021/2022

Allidrett, Barnetrimmen 2012, Barnetrimmen 2013, Trinn 1 (2011), Trinn 2 (2010)

Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i gymsal, i skogen, på sletta, på snø, på is og i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.

Treningsdager og treningstider
Sesongen starter i uke 35 og følger skoleåret ut mai 2022, med unntak av desember, skoleferier og høytidsdager. Denne sesongen har vi følgende vanlige* treningsdager og -tider for barnekullene i NIL Allidrett:

2014: onsdager kl 1815-1900, oppstart 1. september

2015: mandager kl 1815-1900, oppstart 30. august

2016: onsdager kl 1715-1800, oppstart 1. september

2017: mandager kl 1715-1800, oppstart 30. august

*) Når vi har svømming i Rotnesbadet/Elvetangen og ved aktiviteter i samarbeid med andre idrettsgrupper, kan treningstidene bli endret. Endringer grunnet smittevernhensyn kan også bli aktuelt. Informasjon om slike endringer vil legges ut ut på barnekullenes egne, lukkede Facebook-grupper.

Påmelding
Påmeldingsfrist er fredag 3. september 2021. Etterpåmelding er mulig ved ledig kapasitet. Ta kontakt med styret i NIL Allidrett: allidrett@nittedalil.no

Velkommen til allidretten! 🙂