Årlig møte i NIL Allidrett 9. mars kl 20

Allidrett

NIL Allidrett avholder årlig møte tirsdag 9. mars kl 20.
Møtet gjennomføres digitalt på Teams. For påmelding, send pm eller mail til
bulie.marte@gmail.com

Årlig møte i NIL Allidrett er en ypperlig arena for å komme med innspill, ris og ros, og å kunne påvirke den videre utviklingen i NIL Allidrett og i NIL-klubben. Det er også valg på nytt styre, og flere verv er åpne for deg med hjerte for allidrett/NIL-klubben. Det er bare å ta kontakt med oss i styret for mer info om hva vervene innebærer!
Velkommen skal dere være! 😊

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Konstituering
a) Valg av ordstyrer
b) Valg av referent
c) Valg av to til å underskrive protokollen
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Forslag til budsjett
6. Valg