Årlig møte i NIL Allidrett 27. februar kl. 20

Allidrett

Hei alle sammen!

Da var det tida for årlige møter, og vi i NIL Allidrett avholder vårt møte

torsdag 27. februar kl 20, i NIL-huset.

Det årlige møtet i NIL Allidrett er en ypperlig arena for å komme med innspill, ris og ros, og å kunne påvirke den videre utviklingen i NIL Allidrett og i NIL-klubben. Det er også valg på nytt styre, og flere verv er åpne for deg med hjerte for allidrett/NIL-klubben. Vi trenger tilskudd av yngre krefter, ca 2-4 styremedlemmer, med nye innspill og nytt engasjement! 😊
Det er bare å ta kontakt med oss i styret for mer info om hva vervene innebærer!

Velkommen skal dere være! 😊

Årlig møte i NIL Allidrett 27. februar 2020 kl. 20

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Konstituering
a) Valg av ordstyrer
b) Valg av referent
c) Valg av to til å underskrive protokollen

3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Forslag til budsjett
6. Valg

Dokumenter som gjennomgås på årlig møte:
NIL Allidrett årsberetning 2019
NIL Allidrett Regnskap 2019 og budsjett 2020