Påminnelse: Foreldremøte tirsdag 27. august kl 19-21

Allidrett, Barnetrimmen 2012, Barnetrimmen 2013, Trinn 1 (2011), Trinn 2 (2010)

Invitasjon til foreldremøte for 2014 + 2015

I forbindelse med oppstarten av en ny sesong med NIL Allidrett, holder vi foreldremøte for de yngste barnekullene. Her informerer vi om NIL Allidrett, får besøk av Sportslig leder i NIL, snakker om forventninger til foreldrene mtp oppmøte og oppfølging av eget barn, fyller åpne verv m.m.

Foreldremøtet finner sted:

tirsdag 27. august kl 19-21, NIL-huset, Kvernstuveien 5

Velkommen! 😊