Treningsdager for NIL Allidrett sesongen 2019-2020

Allidrett, Barnetrimmen 2012, Barnetrimmen 2013, Trinn 1 (2011), Trinn 2 (2010)

Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i gymsal, i skogen, på sletta, på snø, på is og i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.

Sesongen 2019-2020 blir det normalt følgende treningsdager og treningstider for barnekullene i NIL Allidrett:

2015: onsdager kl 1715-1800
2014: mandager kl 1715-1800
2013: mandager kl 1815-1900
2012: onsdager kl 1815-1900

Første treningsdager blir i uke 36, hhv mandag 2. september og onsdag 4. september. Oppmøte på Sørlisletta ved Sørli skole.
Mer informasjon kommer!

Velkommen! 😀