Vi trenger flere foresatte i trener-teamene!

Allidrett, Barnetrimmen 2012, Barnetrimmen 2013, Trinn 1 (2011), Trinn 2 (2010)

Nå i høst starter NIL Allidrett opp en ny sesong med allidrettsaktiviteter for barn mellom 4-8 år (født i 2012-2015).

Allidretten er foreldredrevet, dvs at det er foreldre som stiller opp for å få hjulene til å gå rundt – både som trenere og i styret i NIL Allidrett. Dette er svært hyggelige verv å ta på seg, med blide småbarn som liker alt fra hermegåsa til plaskete vannaktiviteter, stiv heks og refleksturer i høstskogen. Vi håper derfor at mange foresatte har lyst til å være med og gjøre en innsats for barna på allidretten sesongen 2019/2020!

Det har vært stor pågang av barn på allidretten de siste årene, og vi ønsker veldig å kunne gi et tilbud til alle barna som melder seg på! Spesielt for det nye kullet (for barn født i 2015) trenger vi å komme i kontakt med foresatte som kunne tenke seg å være aktivitetsledere/trenere for barna.

Er du interessert eller har spørsmål om hva en slik rolle vil innebære, ta kontakt med Ellen på: e.m.brevik@gmail.com

Vennlig hilsen oss i NIL Allidrett