NIL Rekruttering blir NIL Allidrett!

Allidrett, Barnetrimmen 2012, Barnetrimmen 2013, Trinn 1 (2011), Trinn 2 (2010)

Vi i styret i NIL Rekruttering har ønsket oss et nytt gruppenavn som er mer beskrivende for de aktivitetene vi holder på med i gruppa vår. Hos oss er det allidrett (varierte aktiviteter som følger sesongene) som er i fokus, men det er ikke opplagt ut fra vårt gamle gruppenavn… Som en konsekvens av dette (?) har det også vært mange begreper i bruk rundt NIL Rekruttering; rekrutteringsgruppa, allidretten, barnetrimmen, idrettsskolen… Kjært barn har mange navn, men det blir fort litt forvirrende!

Nå i august 2019, gjør vi et navneskifte der vi går fra NIL Rekruttering til NIL Allidrett! 🙂
Da har vi iallfall et gruppenavn som beskriver aktivitetene i gruppa best mulig og som bør gjøre det lettere for nye medlemmer å finne fram til oss.

Dessverre medfører navneskiftet også en overgangsperiode der gruppenavnene vil bli brukt litt om hverandre, men med litt tålmodighet skal vi klare å bli NIL Allidrett også på Facebook, web-sider, Spoortz osv…

Men viktigst av alt er at vi i NIL Allidrett vil fortsette som før!! 🙂
Og denne høsten ønsker vi barn født i 2012-2015 velkommen til en ny sesong med allidrett!
Det kommer mer info om påmeldingen for sesongen 2019/2020 i løpet av uke 32.