1971 - Wilhelm Holum

Wilhelm Holum, 1920 – 1997. Utnevnt til æresmedlem i 1971
Allerede som 15-åring på A-laget i NIL
1950-1951 var han styremedlem i hovedlaget
1952-1955 leder fotballgruppa.
1956-1966 leder hovedlaget
1969-1974 kasserer/styremedlem i hovedlaget
Han var spesielt knyttet til fotball hvor han har lagt ned et stort arbeid.
Når jentefotballen kom for fullt stilte han opp som trener og bidro sterkt til
at jentefotball ble populært i NIL.
Tildelt Nittedal kommunes kulturpris i 1985.