Årsmøte-dokumenter

Nittedal IL, Uncategorized

Velkommen til årsmøtet for Nittedal IL onsdag 13.mai 2020 kl.19.00 på NIL-huset.

Her finner du årsberetning og andre årsmøtepapirer.

Dagsorden:

1 KONSTITUERING
– Godkjenning av innkalling
– Godkjenning av saksliste
– Valg av dirigent
– Valg av referenter
– Valg av tellekorps
– Valg av to til å underskrive protokollen

2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER
3: PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS INNSTILLING
4: IDRETTSLAGETS OG GRUPPENES ÅRSMELDINGER
5: IDRETTSLAGETS REGNSKAP I REVIDERT STAND
6: RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN
7: SAKER TIL BEHANDLING:
7.1 Fastsettelse av medlemskontingent
7.2 Budsjett
7.3 Revisor
7.4 Idrettslagets organisasjonsplan/virksomhetsplan
7.5 Langtidsplan anlegg
7.6 Endringer i idrettslagets lover
7.7 Innkomne forslag
8: VALG

Velkommen til  årsmøte!