1977 - Trond Benno

Trond Benno, 1930 – 1997. Utnevnt til æresmedlem i 1977.
Formann, nestformann, sekretær i hovedlaget 1958-1974
Har vært formann, nestformann, sekretær, kasserer og styremedlem i fotballgruppa i perioden 1952-1956, 1972-1973 og 1975.
Formann i friidrettsgruppa i 1957
I 1967 var han medlem av hopputvalget og i 1972 medlem av skikomiteen for de minste.
Har lagt ned et betydelig dugnadsarbeid for idrettslaget. Var en av de drivende krefter ved bygging av lysløypa på Sørli i 1980 og ble en av rodesjefene. Han tilbrakte mye tid på fotballbanen, hvor han spilte fast på A-laget i mange år. Som fotballdommer dømte han kamper over hele Romerike.
Fast deltager på revyene NIL arrangerte.
Var president i Æresklubben 1991-1997.