NIL Ski skal gi barn og unge et skitilbud som bidrar til skiglede og mestring – Har du lyst til å bidra?

Nittedal IL, Ski

Skigruppa har følgende roller å tilby:

Rennleder

Skigruppa i NIL trenger ny rennleder. Oppgaven består i å være koordinator ved de ulike rennene som blir arrangert i løpet av sesongen. Med på laget får du en ivrig dugnadsgjeng som bistår i å gjennomføre gode skirenn på Sørlisletta. Rennleder er medlem i arrangementskomiteen.

Grenader-ansvarlig

Skigruppa i NIL har i flere år hatt ansvaret for å gjennomføre starten på kanskje Norges tøffeste skirenn, Grenaderen. 90 km i kupert terreng i vakre Nordmarka med oppstart i Hakadal og målgang i Asker.

Skigruppa trenger nå en som kan overta ansvaret for gjennomføring av denne dugnaden. Det innebærer organisering slik at starten blir gjennomført så glatt som mulig og da med god hjelp fra en ivrig dugnadsgjeng som ofte har vært de samme folkene fra år til år og som vet hvilke oppgaver som skal gjøres.

Dugnadsansvarlig

Dugnadsansvarlig er medlem i arrangementskomiteen. Han/hun har hovedansvar for å opprette dugnadslista inklusiv kafévaktene i samarbeid med leder, rennleder karusellrenn og øvrige rennledere. Han/hun må holde dugnadslisten løpende oppdatert ihht endringer i medlemsmassen og registrere bytter av vakter gjennom sesongen.

Kan dette være noe for deg? Ta kontakt med Valgkomiteen:

Susanne Kristung Mikkonen tlf 995 21 299

Stig Müller                             tlf 907 71 016

Kristin Gaustad                      tlf 948 61 808