Kjære Grenaderløper! Har du lyst til å hjelpe til – mot betaling?

Nittedal IL, Ski

NIL viderebringer følgende utlysningstekst for lønnet hjelp til Grenaderløpet:

 

Kjære grenaderløper!

Skiklubben Grenaderen ønsker å styrke sitt administrative apparat rundt Grenaderløpet ved å knytte til oss en person som kan utføre et arbeid mot timebetaling.

Vi er ute etter en person som kjenner skiidretten, ivrer for Grenaderløpet, har administrativ erfaring, behersker sosiale medier og som kan avsette noe tid.

Timeramme, oppgaver, personlig tilpasning og betaling etter avtale.

Er du f.eks. student eller pensjonist og interessert, eller kjenner du noen som dette kunne passe, for ber vi om snarest mulig tilbakemelding.

Vi er i gang med å planlegge neste års løp og det vil være en fordel om vedkommende kan blir med fra starten av.

Kontakt Håvard Lillegård via e-post famlill@online.no eller telefon 907 40 873