1986 - Rolf Ellingsen

Rolf Ellingsen, 1925 – 2007. Utnevnt som æresmedlem i 1986.
Var formann for hovedlaget i 1971-1974 .
Har fra 1969 vært innvalgt i forskjellige verv i NIL.
Har lagt ned et stort dugnadsarbeid i klubben, spesielt for skigruppa, her nevnes skitrekket i Rotnesbakken, samt prepping av lysløyper, Rotnesbakken og hoppbakkene.
Var en dyktig mekaniker og sørget for at det maskinelle utstyret var i orden.