1981 - Ole Bollum

Ole ”Ola” Bollum, 1925 – 1997. Utnevnt til æresmedlem i 1981.
Ole Bollum har vært aktivt medlem i idrettslaget fra 1933 til 1997. Ble kretsmester i 4.div. A-lag ?
fotball i 1949. ”Bodde” nærmest på Bjertnestangen og sørget for oppmerking av baner og vedlikehold, slik at alt var i orden til kampene. Når Nitelva gikk over sine bredder, tok alltid Ole initiativ til å få alt i orden igjen, han var da på plass både før og etter arbeidstid.
Det var ikke bare i fotballgruppa han gjorde en stor innsats, det gjaldt også skigruppa, spesielt i hoppbakkene og skiløypene.
Var med administrativt i perioden 1967 -1976 , hvorav 1 år i styret i hovedlaget, de øvrige årene i fotballstyret.
Tildelt ildsjelprisen fra Akershus Idrettskrets i 1995.