1994 - Olav Røttingsnes

Olav Røttingsnes, f. 1943. Utnevnt til æresmedlem i 1994.
Startet som trener for miniputter i fotball i 1975, og fortsatte som trener i mange år.
Leder i NIL 1989-1993 og 1999-2003.
Leder/nestleder i forballgruppa 1983-1988.
Medlem av Nittedal Idrettsråd i flere perioder.
Medlem av valgkomiteen i NIL 1988-1990.
Leder av Lov- og utmerkelseskomiteen siden 1998.
Medlem av styret i fotballkretsen i 8 år, hvorav 4 år som leder av anleggskomiteen.
Startet med årlige kunstutstillinger i 1991. I 1993 ble det opprettet en kunstkomite hvor Olav var med fra starten, og tok over som leder i 2002.
Tildelt Nittedal kommunes administrative idrettslederpris i 1992, og i 1997 Ildsjelprisen fra AIK.
Var drivkraften bak bygging av klubbhuset på Bjertnes i 1990-1991.
En av initiativtagerne ved bygging av banene mellom Sentralidrettsanlegget og klubbhuset.