Odd Martinsen

Odd Martinsen, 1942. Utnevnt til æresmedlem i 1968.
Leder i skigruppa 1992-1995.
Har lagt ned mye dugnadsarbeid for skigruppa, bl.a. utbedring av lysløypa og turløyper,
opprettet rodesjefordningen i lysløypa og lysløypebrevet i 1992.
Ledet Skistuaprosjektet på Sørli som ble ferdigstilt i 1997.
Leder i kontrollkomiteen i 2 år, revisor i 2 år.
Leder FIS langrennskomite 1986-2002, grenleder 1989-1994 og rennleder under OL på Lillehammer i 1994.
I 1969 vant han 15 km i Holmenkollen, har 8 OL/VM-medaljer, 4 ind. NM og 2 kongepokaler.
Av utmerkelser nevnes: Holmenkollmedaljen i 1969, Sondre Norheims Ærespris i 1970, Paul Harris Fellow 1996, Æresmedlem FIS 2002, NSF Hedersplakett 2002, the King Olav Trophy 2003, NIF Hederstegn 2012, Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden 2013.