Medlemmer i Spoortz som ikke er medlem i NIF

Nittedal IL

Vi har 461 personer som står oppført som medlem i Spoortz, men som ikke er registrert som medlem hos NIF
Dette er typisk nye innmeldinger, personer som tidligere skulle har blitt meldt til NIF, eller personer som skulle ha vært utmeldt fra klubben.

Vi sender da en innmelding herfra
Når vi da sender en innmelding vil medlemmet motta en epost og en sms til hovedmobilnummeret med en innmeldingslenke til klubben hos NIF. Innmeldingslenken er gyldig i 24 timer. Du kan sende innmeldingslenker på nytt så ofte du vil.
Det er først når de er medlem også i NIF at de teller som medlemmer i idrettsregistreringen.