Ekstraordinært årsmøte

Nittedal IL

Det skal gjennomføres et ekstraordinært årsmøte i NIL torsdag 10.februar kl. 20.30.

Sak til behandling: Godkjennelse av søknad om kommunal bankgaranti og lån i forbindelse med rehabilitering av kunstgressanlegg og lysanlegg på sentralidrettsanlegget.

Årsmøtet gjennomføres på Teams. Interesserte tar kontakt med Daglig Leder på e-post dagligleder@nittedalil.no for oversendelse av lenke og dokumenter til møtet.

Med vennlig hilsen
Styret – Nittedal IL