NIL-Sommercamp 2021 fullbooket

Nittedal IL

Vi har satt en grense på 200 – og den er nå nådd.

2021 er et samarbeidsår med Sommerskolene i Nittedal kommune og NIL-Sommercamp er gratis for alle deltakere.

Det er KUN NIL-Sommercamp som er gratis av våre sommertilbud i uke 25. Det er Nittedal kommune som har besluttet dette legger vekt på følgende:

Kravene for å komme inn under sommerskolen Nittedal er følgende;

1.           Tilbudene skal være åpne for alle uavhengig av nivå.

2.           Det skal ikke være krav til ferdighet.

3.           Det skal være gratis for alle.

Påmeldningsavgiften vil bli refundert.

Det er mulig å sette seg på venteliste. Det gjør man ved å merke mailen «Venteliste NIL-Sommercamp 2021» og send den til jorgen@nittedalil.no

Vi er godt i gang med både ansettelser av ledere og planlegging. Vi har også tett dialog med Nittedal kommune og kommunelegen vedr Covid-19.

Vi gleder oss!

Ta kontakt hvis det er spørsmål.

Mvh

Jørgen Klem

Daglig leder Nittedal IL

97656636