E-sport i Nittedal IL?

Nittedal IL

De siste årene har flere idrettslag gitt tilbud om E-sport til sine medlemmer, etablert E-sportgrupper i sine idrettslag eller lagt til rette for at gaming og e-sport kan finne sted på klubbhuset.

Nittedal IL ønsker nå å lufte interessen for å starte E-sport i klubben. Med en slik gruppe tar idrettslaget et ansvar for å tilrettelegge for at e-sportaktivitet kan skje innenfor trygge og sosiale rammer i barn og unges lokalmiljø.

Nittedal IL har klubbhuset, som kan brukes som lokaler. I tillegg får NIL midler – om vi klarer å sette dette i gang.

Men skal vi sette i gang E-sport er vi avhengig av å få med oss voksne, som kan være med å styre denne gruppa. Klubben har ikke ressurser til å sette dette i gang – uten hjelp fra dere.

Vi ser etter voksne og eldre ungdom (fra 16 år), som har interesse for e-sport og vil bidra til å skape et trygt og fint sted – hvor de yngre kan samles.

Vi er helt i startfasen. Vi tar i mot alt av forslag og ideer.

Les mer i saken i Varingen: https://www.varingen.no/na-vil-idrettslaget-satse-pa-e-sport-et-tilbud-til-de-som-ikke-onsket-a-trene-seriost-fem-ganger-i-uka/s/5-92-221046

Ønsker du å bidra?

Ta kontakt med følgende personer i Nittedal IL:

Daglig leder: Jørgen Klem, 976 56 636, jorgen@nittedalil.no

Nestleder – Organisasjonsansvarlig: Linn Anne Bjelland Brunborg, 916 12 060 linn@brunborg.com

Markedssjef: Finn Ove Søfting, 416 68 707, finnovesofting@hotmail.com

Foto: Andreas Iveland, Varingen.