Nittedal IL informerer

Nittedal IL

Som et ledd i kostnadsbesparende tiltak for klubben har vi blitt enig med klubbens Daglige leder, Jørgen Klem, at han fra 1.oktober jobber i 60% stilling for NIL.

Han vil ha tirsdag, onsdag og torsdag som sine arbeidsdager.

Klubben ønsker i den forbindelse å takke Jørgen for forståelse og smidighet i prosessen.

For Nittedal Idrettslag

Erik Cronblad Wollan

Foto: Andreas Iveland, Varingen.