Årsmøtet flyttes til NIL-huset!

Nittedal IL

Styret har tidligere innkalt til årsmøte i Nittedal IL. Årsmøtet avholdes 13.mai 2020 kl.19.00.

Oppdatering 6.5.2020: Årsmøtet gjennomføres på NIL-huset, og ikke digitalt som tidligere annonsert.

Alle som ønsker å delta melde seg på seg innen 11.mai kl.19.00 ved å klikke på denne lenke, eller ved å sende en epost til marked@nittedalil.no.

Myndighetene tillater nå at man kan ha arrangement på offentlige steder, som NIL-huset er, hvis man er maks 50 personer, og at man har en ansvarlig person som sørger for at folk etterlever smittevernreglene.
Det er derfor viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, og de 50 første som melder seg på vil kunne delta (normalt er det 20-30 som deltar).

For å holde oss innenfor smittevernreglene, så må folk også forholde seg til følgende:

  • Stoler settes ut, og skal bli stående med minst 1 meters avstand
  • Vi holder avstand på minst 1 meter gjennom hele møtet
  • Folk som er syke, eller har symptomer på sykdom, holder seg hjemme
  • Folk vasker hendene med antibac eller såpe/vann før de går inn i lokalet (vi setter ut antibac ved inngangen)
  • Det blir i år dessverre ingen servering, dette for å unngå kontaktpunkter som kaffekopper, kaffekanner, bakst o.l

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nittedalil.no (legges ut i løpet av den 6.5.2020)

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nittedal IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nittedal IL.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nittedal IL s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Sverre Torjuul kontaktes på leder@nittedalil.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Nittedal IL