Innkalling til årsmøte i Nittedal IL 2020

Nittedal IL

Styret innkaller herved til årsmøte i Nittedal IL. Årsmøtet avholdes 13.mai 2020 kl.19.00.

Oppdatert 6.5.2020: Årsmøtet gjennomføres på NIL-huset, og ikke digitalt. For å holde oss innenfor smittevernreglene, så tillates maks 50 deltakere. Påmelding via denne lenken, eller ved epost til marked@nittedalil.no (de 50 første påmeldte får plass). 

Det legges ut egen info om dette i egen sak.

Utgår: Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 11.mai kl.19.00 ved å klikke på denne lenke, eller ved å sende en epost til marked@nittedalil.no. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet [lenke til teams-møtet legges ut senere], lenken sendes til alle som er påmeldt til årsmøtet .

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 29.april 2020 til post@nittedalil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nittedalil.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nittedal IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nittedal IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nittedal IL s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Sverre Torjuul kontaktes på leder@nittedalil.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Nittedal IL