Flere parkeringsmuligheter

Nittedal IL

Det er fortsatt svært trangt om plassen på Sentralidrettsanlegget på grunn av bygningsarbeidet i forbindelse med ny ungdomsskole. Nittedal IL oppfordrer fortsatt lokalbefolkningen til å sykle – så lenge det er vær til det.

Nittedal IL har vært i kontakt med USBL (en av klubbens hovedsponsor), og de stiller seg positive til at vi kan bruke firmaets parkeringsplasser etter kl.16. USBL har lokaler mellom den nye Joker-butikken og Rotneshallen.

Innen kort tid legges det asfalt bak Rotneshallen. Det vil frigjøre flere parkeringsplasser.

Det er viktig at det sendes ut informasjon om disse parkeringsplassene før store arrangementer.

Nittedal IL setter opp skilt.