Mulig å søke om plass på NIL-klubb1 2018-2019

Nittedal IL

NIL-Klubb1 2018-19

Et unikt aktivitetstilbud for barn i 3.-4.klasse

NIL-Klubb1 er en aktvitetsklubb etter skoletid i regi av Nittedal Idrettslag. Vi har fokus på variert aktvitet ute i skog og mark igjennom hele skole året. Vi legger også aktivitet inn i idrettshall.

Sørli skole:
Nytt for 2018-2019 året utvides aktivitetstilbudet på Sørli skole med egen dag
for hver av 3. og 4.klasse
, av erfaring fra tidligere års store søknad.
Tirsdager vil inntil 40 4.klassinger få tilbud om variert aktivietet, og på
onsdager tilbys 30 plasser for 3.klasse. Base begge dager vil være Skigruppas
Skistue.
Tilknyttet Skistua ligger fotballbane og ubegrenset tilgang til marka, sommer
som vinter.

Rotnes skole:
Torsdager tilbyr NIL-Klubb1 40 plasser for 3. og 4.klasse barn på Rotnes skole.
Base er Nittedal IL ́s Klubbhus på Mo. I umiddelbar nærhet ligger fotballbane,
friidrettsbane, idrettshall, og godt turterreng, sommer og vinter.

Fotball-dag:
Fotball gøy på mandager utvides og utvikles også, med tilbud fom 3.klasse.
NIL-Klubben er en del av Norges Fotballforbunds “Fotballfritidsordning –
Telenor Xtra”. Det tilbys plasser for en egne gruppe med barn fra 3. og
4.klasse, felles for Sørli og Rotnes skole. Kunstgresset/Rotneshallen er base
disse dagene.

Barna blir hentet på skolen av voksne fra NIL-Klubb1 etter skoletid og fulgt til
henholdsvis Skistua, Klubbhuset og kunstgresset/Rotneshallen.

Praktisk informasjon:
Pris for en dag pr uke er kr. 850,-pr mnd. Pris for to dager pr uke er kr. 1.500,-
pr mnd.
Noe ekstra kostnad til transport kan komme, dette vil det i så fall gis
informasjon om på forhånd.
Tid: fra skoleslutt til kl 17:00 på tirsdager, onsdager og torsdager og til kl
16:00 på mandager. Det forventes at barna er glade i å være ute på tur, og at
de har utstyr tilpasset aktivitet og vær.
NIL-Klubb1 følger skoleruta og vil være stengt på helligdager og i ferier. Alle
barna må være medlem av Nittedal IL pga forsikringsdekning (kr. 330,- pr år).

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Bente Skari, Mail: bente@nil-klubben.no 
Mobil: 954 79 451

Søknad til NIL-Klubb1, gå inn på Nittedal Idrettslags hjemmeside;
Søknad om plass til NIL-Klubb1 2018-2019
https://nittedalil.no/nil-klubb1

Søknadsfrist søndag 29.april 2018.

NB! Begrenset antall plasser. Ved stor påmelding blir plasser tildelt etter
følgende prioritering: Eldste klassetrinn først. Hvis ikke alle søkere på trinnet
får plass, blir det loddtrekning, med ønske om like mange jenter som gutter.
Justeringer av tidspunkt kan forekomme hvis endringer i timeplanene på
skolene.
Vi gleder oss til å være i variert lek og masse aktivitet med mange glade
barn også neste skole år!