Årsmøte Nittedal IL, onsdag 14.mars kl 20:00. NIL Huset

Nittedal IL

Velkommen til årsmøtet for Nittedal IL, onsdag 14.mars kl 20.00 på NIL Huset. Vedlagt agenda og dokumenter.
Forside og dagsorden årsmøte 2017

Hovedlagets årsberetning 2017 – Oppdatert 1303
Marked årsberetning 2017
Lovnorm for Nittedal Idrettslag
NIL Regnskap 2017
Noter til regnskap
Revisjonsberetning datert 5.3.2017 signert
Årsmøte beretning fra kontrollkomiteen i Nittedal IL for 2017
Strategi Anlegg i Midtbygda Langtidsplan